OperatieBRP

Project Url: MinBZK/OperatieBRP
Introduction: Broncode programmatuur operatie Basisregistratie Personen (BRP)
More: Author   ReportBugs   
Tags:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de broncode openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de basisregistratie personen (BRP). Dit project is in juli 2017 gestopt.

Open source

De broncode is gepubliceerd als open source software onder de licentievoorwaarden GNU Affero General Public License, versie 3 zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation.

Disclaimer

Het Ministerie van BZK heeft zich naar beste vermogen ingespannen om de meest recente versie van de ontwikkelde programmatuur en de bijbehorende technische en functionele documentatie samen te stellen. Het Ministerie van BZK aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik (met inbegrip van het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins) van de programmatuur en documentatie.

Android 开发经验分享
随手点击下面广告支持本站吧
 
Android 开发经验分享